Co wybrać dla naszych inwestycji: kryptowaluty czy akcje ? A może zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny i zmieścić w nim obie opcje ? Z jednej strony mamy zdobywający coraz większą popularność rynek kryptowalut, stosunkowo młody, z drugiej znany od dawna rynek akcji. W tym, artykule spróbujemy przedstawić Ci wady oraz zalety inwestycji w kryptowaluty oraz akcje a także nakreślimy ryzyko jakie ze sobą niosą .

Wstęp

Każda forma inwestycji, nie ważne czy jest to inwestowanie w kryptowaluty, akcje czy inna forma, niesie ze sobą duże ryzyko częściowej straty środków bądź całkowitej straty własnego wkładu. Fundamentalną kwestią jest zarządzanie ryzykiem w taki sposób aby ograniczyć prawdopodobieństwo porażki do jak najmniejszego procenta.

Przed każdą inwestycją należy zrobić odpowiedni “research”, czyli krótko mówiąc zdobyć jak najwięcej informacji o naszym biznesie.

Wady i zalety akcji oraz kryptowalut

Na pierwszy rzut oka oba instrumenty są do siebie bardzo podobne, jest to jednak nie prawda. Myślę że każdy z was w wielu wadach akcji będzie widział ich zalety, tak samo będzie z kryptowalutami. Dlatego kwestię oceny, co jest wadą a co zaletą zostawię wam, sam natomiast spróbuję przedstawić główne różnice między akcjami a kryptowalutami.

1. Anonimowość i własność

Aby posiadać akcje, zazwyczaj potrzebujesz konta maklerskiego do obsługi transakcji. Obecnie wiele banków coraz częściej daje możliwość otwierania kont maklerskich swoim klientom. To konto jest weryfikowane na podstawie bardzo wrażliwych danych takich jak adres, numer PESEL, podpis i inne. Zapewnia to pewną ochronę w przypadku kradzieży tożsamości lub oszustwa.

Kryptowaluty zapewniają większą anonimowość, chodź coraz więcej giełd wymaga od swoich użytkowników przechodzenia procedury KYC. Dzięki portfelowi każdy właściciel kryptowaluty ma do niej swobodny dostęp. Aktywa zapisane w formie kodu są łatwe do przenoszenia ale wiąże się to także z kilkoma problemami takimi jak:

  • możliwość utraty środków w wyniku ataku hakerskiego
  • utratą dostępu do klucza prywatnego, co skutkuje brakiem dostępu do swoich aktywów
  • utratą hasła do portfela

2. Giełdy

Najstarsze giełdy akcji istnieją w obecnej czy innej formie od kilkuset lat. Za początek najsłynniejszej z nich czyli Wall Street uznaje się utworzenie związku – Buttonwood Agreement (Porozumienie Platana Zachodniego) w 1972 roku. Handel na największych światowych giełdach odbywa się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt).

Binance giełda kryptowalut
Binance

Z drugiej strony giełdy kryptowalut są stosunkowo młode, przykładem jest największa giełda kryptowalut Binance, która powstała zaledwie w 2017 roku! Binance miał dzienny wolumen obrotu wynoszący nieco ponad 50 miliardów dolarów w maju 2021 roku. W tym samym czasie Nasdaq, który jest tylko niewielką częścią globalnego rynku akcji, miał pięciokrotnie większy wolumen obrotu. A według niektórych szacunków Nasdaq to tylko 14,5% całego rynku akcji.

Niestety brak konkretnych regulacji i stosunkowo słabe zabezpieczenia w przeszłości były przyczyną wielu spektakularnych upadków giełd kryptowalutowych, co w świecie akcji praktycznie się nie zdarzało.

3. Zmienność

Zarówno kryptowaluty jak i akcje cechuje pewna zmienność cenowa, która w przypadku tych pierwszych jest zdecydowanie większa. Może to prowadzić do potencjalnie ogromnych profitów dla traderów kryptowalut, ale może również spowodować duże straty w bardzo krótkim czasie. Ponad 1600 różnych kryptowalut całkowicie zniknęło w ostatnim czasie z rynku. Chociaż firmy publiczne mogą zbankrutować, jest znacznie mniej prawdopodobne, że stracą całą swoją wartość niż większość kryptowalut.

4. Płynność

Ze względu na swój wiek, kryptowaluty przez wielu inwestorów są uważane za rynek mniej płynny niż rynek akcji. W obu przypadkach płynność zależy od długości ekspozycji danego rynku na giełdach.

W przypadku kryptowalut płynność różni się w zależności od formy krypto. Bitcoin jest bardziej płynny niż dwudziesta największa kryptowaluta , Polygon, po prostu dlatego, że ma wyższy wolumen obrotu.

Zarówno inwestorzy giełdowi, jak i krypto inwestorzy mogą paść ofiarą poślizgu, który pociąga za sobą straty, gdy musisz sprzedać dużą ilość aktywów w okresie niskiej płynności. Jednak ryzyko jest wyższe dla właścicieli kryptowalut, biorąc pod uwagę niższy poziom płynności na rynkach kryptograficznych.

5. Koszty handlu

Za każdym razem, gdy inwestor kupuje lub sprzedaje akcje, może być zmuszony do uiszczania opłat transakcyjnych, które wpływają na jego zwroty. Nawet inwestorzy, którzy kupują niskie opłaty, fundusze indeksowe bez obciążenia, muszą płacić opłaty, które trafiają do menedżera, który kupuje i sprzedaje akcje funduszu. Wyższe będą koszty w innych funduszach oraz za handel za pośrednictwem rachunku maklerskiego.

Ale handel kryptowalutami może również wiązać się ze znacznymi kosztami. Giełdy kryptograficzne pobierają opłaty. Wyróżniamy także „opłaty sieciowe”, koszty pobierane przez sieć w celu weryfikacji ważności danej transakcji na blockchainie, na którym opiera się dana kryptowaluta. Opłaty te różnią się znacznie w zależności od sieci.

Niektóre sieci podniosą opłaty za gaz, aby przyspieszyć transakcje. Ale według niektórych szacunków wiodące giełdy pobierają co najmniej 1,5% opłat za kupno lub sprzedaż kryptowalut. To zniweczy wszelkie zyski poniżej 3%.

6. Dostępność

Akcjami można handlować jedynie podczas sesji giełdowych, które posiadają sztywne ramy czasowe uzależnione od poszczególnych państw. W zdecydowanej większości przypadków, giełdy akcji są otwarte od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

Natomiast rynek kryptograficzny działa przez całą dobę, każdego dnia w roku.

Kilka słów na koniec…

Zdecydowana większość inwestorów dąży do zbudowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Taki zabieg pozwala na ograniczenie ekspozycji na mniej stabilne rynki, ogranicza straty oraz zwiększa możliwości manewrowania zarządzania ryzykiem.

Akcje są bardziej podatne na impulsy i wiadomości płynące ze światowych gospodarek. Trend ten wydaje się coraz bardziej wpisywać w kryptowaluty. Niektórzy zwolennicy kryptowaluty uważają, że jest to zasób nieskorelowany, co oznacza, że ​​nie reaguje na wydarzenia rynkowe, takie jak tradycyjne papiery wartościowe jakimi są akcje.

Niektórzy uważają również, że może on działać jako zabezpieczenie przed inflacją, czyniąc go cenną przeciwwagą w portfelu, który posiada aktywa bardziej wrażliwe na inflację.

Każdy z nas ma inną tolerancję na ryzyko. Odpowiednie dobranie mieszanki kryptowalut oraz akcji zależy od naszych celów finansowych.

Leave a comment

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters

[mc4wp_form id="456"]