Rynek kryptowalut podobnie jak i innych usług oraz produktów finansowych przyciąga oszustów – ludzi którzy kuszą wizją uzyskania dużych przychodów. Każdy z nas chce posiadać oszczędności, które w trudnych czasach lub przy nagłych niespodziewanych wydatkach, pomogłyby utrzymać dotychczasowy standard życia. Dążenie do pomnażania naszych oszczędności zmusza nas do poszukiwania ofert, które nam w tym pomogą. W ten sposób często padamy ofiarą oszustw, piramid finansowych i tym podobnych nielegalnych działań.

Jakie działania powinniśmy podejmować oraz czego należy się wystrzegać, aby do minimum ograniczyć ryzyko, że staniemy się ofiarą oszustwa internetowego z kryptowalutami w tle ? Jak rozpoznać piramidy finansowe w świecie Bitcoin ? Na to oraz wiele innych pytań, odpowiedzi znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Czym są piramidy finansowe Bitcoin?

Przede wszystkim zdefiniujmy sobie czym jest piramida finansowa. Otóż w czystej postaci sprowadza się ona do struktury, w której zysk danej osoby zależy od wpłat osób, które w całej hierarchii znajdują się pod nią. W głównej mierze osoby piramidy finansowe obiecują duży zysk za zwerbowanie do udziału tej strukturze nowych członków.

Pozyskiwanie nowych inwestorów jest konieczne do zapewnienia funkcjonowania piramidy, gdyż to właśnie oni dostarczają jej wpłaty środków z których finansowane są wypłaty dla osób, które zostały wcześniej do niej wciągnięte. Taki schemat działania prędzej czy później powoduje załamanie się struktury i upadek piramidy.

Każda piramida finansowa ma w swoim okresie istnienia etap w którym liczba jej uczestników musiałaby być większa od światowej populacji.

Na szczęście w Polsce i na świecie funkcjonują przepisy prawne które zakazują tworzenia oraz co ważne promowania piramid.

Przepis karny – art. 15.1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Kto stosuje agresywną praktykę rynkową, podlega karze grzywny.

Praktycznie każda piramida finansowa na początku wypłaca pieniądze swoim ofiarą. Ma to na celu zwiększenie poziomu zaufania do samej piramidy oraz zdecydowanie ułatwi jej uczestnikom pozyskiwanie kolejnych.

Przepis karny – art. 286. § 1 Kodeksu karnego – oszustwo
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

O ile klasyczną piramidę możemy poznać po tym, że jedynym pomysłem na rentowność piramidy są wpłaty innych osób to piramidę kryptowalutową jest znacznie trudniej zidentyfikować. Dlaczego ? Otóż, struktury te zapewniają nas, że wypracowane zyski będą pochodzić z obrotu walutami cyfrowymi lub z inwestycji. Niestety w takim przypadku klient dowiaduje się że padł ofiarą oszustwa, najczęściej w momencie składania zlecenia wypłaty środków. Często po upadku piramidy odzyskanie wkładu włożonego w całą strukturę jest niemożliwe.

Bernard Madoff
Największą piramidą finansową na świecie była piramida Bernarda Madoffa. Jej klientami były największe banki na świecie, uczelnie wyższe, fundacje, zamożni inwestorzy, osoby ze świata biznesu, polityki, kultury. Madoff pierwotnie inwestował głównie w papiery wartościowe  i  nieruchomości. Piramida upadła w 2008 r. w apogeum kryzysu finansowego 12 | Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym i gospodarczego, wskutek czego znaczna liczba klientów, których sytuacja finansowa się pogorszyła, zwróciła się z dyspozycją wycofania środków. Okazało się wówczas, że firma nie jest w stanie sprostać tym żądaniom. Miała ona wówczas blisko 5 tys. klientów, którzy ulokowali w niej łącznie 65 miliardów dolarów. Faktu, iż nie była ona niczym innym jak piramidą, dowodzą ustalenia likwidatora spółki, który stwierdził, że przez ostatnie 13 lat działalności powierzone przez klientów środki w ogóle nie były inwestowane. W 2009 roku Bernard Madoff przyznał się do wszystkich stawianych mu jedenastu zarzutów, mimo wyrażenia skruchy został skazany na 150 lat więzienia. Orzeczono także przepadek jego majątku. Oszacowano go jednak „jedynie” na nieco ponad 800 milionów dolarów. Źródło: en.wikipedia.org

Jak rozpoznać piramidy finansowe Bitcoin ? Jak się przed nimi ustrzec ?

Na łamach naszego portalu całkiem niedawno ukazał się artykuł “5 pytań, które musisz zadać przed zainwestowaniem w kryptowaluty!” Wspomniane 5 pytań jest bardzo dobrym wstępem przy sprawdzaniu czy nasza inwestycja jest bezpieczna. W tym akapicie dowiesz się co powinno zwrócić Twoją uwagę abyś mógł świadomie ocenić ryzyko.

Zezwolenia na prowadzenie działalności

W świetle Polskiego prawa podmioty, które oferują usługi finansowe (także kryptowaluty) pod postacią oferty lokacyjnej lub inwestycyjnej muszą posiadać stosowne zezwolenia lub muszą widnieć we właściwych rejestrach. Zezwolenia wydawane są przez KNF czyli Komisję Nadzoru Finansowego, względnie przez jej zagranicznych odpowiedników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Państwami należącymi do EOG są państwa członkowskie UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Podmioty zagraniczne, które posiadają zezwolenie właściwego dla nich organu nadzoru, nie muszą się już ubiegać o analogiczne zezwolenie w Polsce – wystarczy, że poinformują KNF o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności na terytorium Polski poprzez tzw. notyfikację.

W przypadku podmiotów gospodarczych w zależności od rodzaju świadczonych usług mogą to być zezwolenia na:
– prowadzenie działalności bankowej,
– prowadzenie działalności maklerskiej,
– prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
– prowadzenie działalności agenta lub brokera ubezpieczeniowego (wymagany wpis do rejestru),
– utworzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i poszczególnych funduszy inwestycyjnych,
– prowadzenie działalności dystrybucyjnej jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
– prowadzenie działalności agenta firmy inwestycyjnej (wymagany wpis do rejestru),
– utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Z kolei osoba fizyczna oferująca nam określoną formę ulokowania środków, winna być licencjonowanym pośrednikiem finansowym, tzn.:
– agentem lub brokerem ubezpieczeniowym (wymagany wpis do rejestru),
– dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
– agentem firmy inwestycyjnej (wymagany wpis do rejestru).

źródło: https://pixabay.com

Jeśli natomiast sami udaliśmy się do placówki, w której podmiot nadzorowany prowadzi działalność, jego oferta (względnie oferta podmiotów, z którymi współpracuje) może być nam przedstawiona przez pracownika podmiotu. Mając na uwadze możliwość inwestowania w metale szlachetne w formie sztab (takich jak np. złoto), należy wspomnieć, iż podmiot, który nam je sprzedaje, o ile nie jest bankiem, musi być wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność kantorową. Wpis do rejestru może uzyskać osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. Z reguły piramidy finansowe Bitcoin nie mają takich zezwoleń. W zakresie tej działalności kontrolę państwową sprawuje Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Szybką i wiarygodną weryfikację podmiotu możemy przeprowadzić za pomocą strony internetowej KNF: www.knf.gov.pl, na której znajduje się wyszukiwarka podmiotów, za pomocą której można sprawdzić, czy podmiot, z którego usług rozważamy skorzystać jest uprawniony do działania na rynku finansowym.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Z pewnością lista ostrzeżeń publicznych KNF jest przydatnym narzędziem do weryfikacji statusu prawnego danego podmiotu. Na liście znajdziemy nazwy podmiotów, w związku z działalnością których zostało złożone przez KNF zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa prowadzenia działalności finansowej bez stosownego zezwolenia. Na liście znajdują się także podmioty w stosunku do których toczy się już postępowanie karne.

Podobne listy prowadzą także zagraniczne organy nadzoru. Odniesienia do nich możemy znaleźć na stronach KNF.

Jeśli zależy nam na tym, aby jak najszybciej uzyskać informację o wpisaniu nowego podmiotu na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, to warto skorzystać z dodatkowej funkcjonalności, jaką zapewnia strona internetowa KNF. Wystarczy bowiem na stronie, na której prezentowana jest lista, podać swój adres e-mail, aby otrzymywać niezwłocznie powiadomienia dotyczące zmian treści listy.

Kiedy powinniśmy zachować szczególną ostrożność ?

Każde piramidy finansowe Bitcoin lub innych kryptowalut chcą przyciągnąć do siebie jak największą liczbę osób w jak najkrótszym czasie. To od liczby jej użytkowników zależy dalsze powodzenie oszustwa. Aby tego dokonać, oszuści przyciągają klientów na różne sposoby, które warto poznać.

Obietnice wysokich zysków

Pamiętaj że organizatorzy piramid finansowych są doskonałymi psychologami z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami manipulacyjnymi. Potrafią w bardzo zachęcający sposób przedstawić potencjalne zyski z inwestycji, często są one bardzo wysokie.

Obietnice zysku 3-4% dziennie są już na porządku dziennym i wyglądają bardzo zachęcająco w porównaniu do banków, które oferują 2% w skali roku! Wizja tak wysokich zarobków już powinna wzmóc naszą czujność.

Rynkiem finansowym także kryptowalut rządzą dwie zasady: konkurencyjności oraz współwystępowania zysku i ryzyka. Zgodnie z pierwszą z tych zasad, gdy istniałaby możliwość bezpiecznej inwestycji w kryptowaluty przynoszącej wysokie zyski, wówczas skorzystałyby z niej również inne instytucje finansowe, co w efekcie doprowadziłoby do obniżenia rentowności takiej inwestycji do poziomu rynkowego. Zgodnie z drugą zasadą, im większe potencjalne zyski ma przynieść dana inwestycja, tym większe musi być ryzyko z nią związane, a więc większe prawdopodobieństwo, iż inwestycja może przynieść stratę. W przypadku inwestowania w szczególnie ryzykowne instrumenty finansowe (np. instrumenty pochodne) strata może przewyższyć wysokość zainwestowanego kapitału. Rynek kryptowalut jest jeszcze bardziej niestabilny i niebezpieczny. Z tego powodu powinniśmy zawsze pamiętać, że nie należy traktować w pełni poważnie zapewnień, że inwestycja przyniesie pewny, znaczący zysk (często ma być on osiągnięty już w krótkim okresie) – a przy tym, że jest ona zupełnie bezpieczna.

Pozory mylą

Założę się że większość z Was widząc gdzieś w internecie ofertę inwestycyjną, opierającą swoje zyski na kryptowalutach sprawdza stronę internetową takiego podmiotu. Musicie jednak pamiętać, że profesjonalnie wyglądająca strona internetowa to w dzisiejszych czasach nic trudnego do zrobienia. Piramidy finansowe Bitcoin doskonale potrafią udawać profesjonalne istytucje. Tym bardziej strona internetowa w żaden sposób przesądzać o wiarygodności podmiotu. Podobnie nie powinny nas zmylić komentarze pod ofertami na różnych forach czy mediach społecznościowych, które można kupić lub podrobić korzystając z dostępnych banków twarzy.

W ostatnim czasie do naszej redakcji wpłynęło wiele zapytań czy projekty takie jak Bitcoin Profit itp. są bezpiecznie? Odpowiedź jest prosta i oczywista, nie są! W celu zwerbowania do nich jak największej liczby osób, oszuści wykorzystują wizerunki celebrytów oraz portali. Z pewnością widzieliście już Roberta Lewandowskiego rzekomo reklamującego jak zarobił 2,3 mln po swoim bankructwie. Są to fałszywe artykuły, sfabrykowane tak aby wyglądały na prawdziwe. Oczywiście prawdziwe portale nigdy takich artykułów nie zamieszczały.

Poniżej przedstawimy kilka screenów pochodzących z takiego oszustwa.

Na screenie widać wizerunek Krzysztofa Piątka a sam artykuł miał rzekomo do złudzenia przypominać znany polski portal natemat.pl
Oszuści zastosowali jednak przemyślany krok i przekręcili nazwę portalu zmieniając jedną literę zamiast: “na:Temat” umieścili nazwę:”na:Tamet”.
Jest to celowe zagranie. Oczywiście portal natemat.pl nie ma z tym fake’owym artykułem nic wspólnego.

Scamowy artykuł wykorzystuje także wizerunek Marceliny Zawadzkiej która niby miała zainwestować w projekt 250$ podczas programu TV “Pytanie na Śniadanie”. Co ciekawe Pani Marcelina miał już po chwili zarobić 400$. Całość jest nie prawdą.

Aby uwiarygodnić tekst oszuści wstawili pokaźną liczbę komentarzy.

Ani jeden z nich nie jest prawdziwy, a wizerunki osób zostały skradzione z portali społecznościowych. Imiona i nazwiska osób rzekomo komentujących BTC Profit wskazują że są oni obcokrajowcami a mimo to komentują w języku polskim.

Schemat działania scamu jest bardzo podobny do innych fake-owych artykułów. Zmieniają się portale oraz celebryci których wizerunki wykorzystują oszuści.

Na zdjęciu powyżej widzimy jeden z fałszywych artykułów. Schemat ten sam:

  • przekręcona nazwa portalu
  • layout do złudzenia przypomina Dziennik Polski
  • treść praktycznie taka sama
  • budowa artykułu identyczna

Poniżej przedstawiamy listę “projektów” które działają w niemalże identyczny sposób. W żadnym wypadku nie inwestujcie w nich swoich ciężko zarobionych pieniędzy!

The Crypto Genius, Bitcoin Code, Dubai Lifestyle, Bitcoin Trader, Bitcoin Evolution, Bitcoin Future, BitcoinFuture, Bitcoin Loophole, Bitcoin Secret, Bitcoin Compass PL, Bitcoin Time, CryptoFutureApp, Bitcoin Profit, CryptoSoft, Bitcoin Compass, Bitcoin News Trader, Auto Bitcoin Generator, Bitcoin Millionaire, Pro BTC Robot, The Bitcoin Method, One Bitcoin A Day, BTC Profits, Bitcoin Bonanza, Bitcoin Billionaire, Profit Formula, BTC Investor, TradeChampion, CashRain, Crypto Crash Fortune, Maxitrade.

Źródło: https://www.kryptoportal.pl/poradniki/nie-daj-sie-oszukac-bitcoin-revolution-i-inne-cudowne-projekty/

Magiczne portfele Blockchain 4.0

Jeśli interesujecie się kryptowalutami to pewnie słyszeliście o portfelach Blockchain 4.0. Rozmnażają one wasze Bitcoiny. Nic bardziej mylnego. Technologia Blockchain z technicznego punktu widzenia nie daje takich magicznych możliwości.

Zarówno Cloud Token jak i Plus Token to oszustwa, które idealnie pasują do schematu działania piramidy finansowej Bitcoin. Tak naprawdę nie wiemy kto jest właścicielem obu firm, nie wiemy także w jaki sposób będą one pomnażać kryptowaluty zainwestowane przez użytkowników.

Oczywiście w mediach społecznościowych takich jak facebook czy youtube spotkacie wielu naciągaczy, którzy chwalą się swoimi zarobkami. Tego typu projekty z reguły na początku wypłacają małe kwoty, przez co mogą “kupić” zaufanie potencjalnych ofiar a osoby werbujące nowych użytkowników mają ułatwione zadanie.

Więcej na temat tych projektów nie będziemy się rozpisywać. Po prostu trzymajcie się od nich z daleka! TO ZWYKŁE PIRAMIDY FINANSOWE BITCOIN !

Co robić, gdy staliśmy się ofiarą oszustwa?

“Już na etapie sprawdzania danej oferty finansowej, jeśli wydaje nam się ona podejrzana, powinniśmy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Urząd KNF. Jeśli uważamy, iż dany podmiot przekazuje potencjalnym i obecnym już klientom informacje wprowadzające w błąd, powinniśmy również powiadomić o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Także do UOKiK powinniśmy kierować informacje w przypadku, gdy mamy do czynienia z klasyczną piramidą finansową (zyski są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych uczestników do struktury).

Jeśli jednak nasza czujność została uśpiona i staliśmy się ofiarą oszustwa, powinniśmy powiadomić o tym już nie tylko Urząd KNF i UOKiK, ale również policję lub prokuraturę.

W przypadku przekazywania informacji ww. podmiotom ważnym jest, aby przekazać im jak najwięcej informacji, a przede wszystkim dokumentów obrazujących działalność podmiotu. Bardzo istotnym dokumentem, który należy przekazać, jest kopia otrzymanej umowy. Także w takich przypadkach bardzo przydatne są kopie ewentualnych materiałów reklamowych oraz korespondencji prowadzonej np. drogą elektroniczną z osobami reprezentującymi dany podmiot.

Doświadczenie pokazuje, iż osoby, które utraciły swoje oszczędności, niestety nie zawsze uczą się na błędach. Organizatorzy piramid czy innych form oszustwa tuż po tym, jak sprawa wyszła na jaw, potrafią bowiem zwrócić się przez podstawione osoby do swoich dawnych klientów z nową „świetną ofertą”. Jeśli klient odzyskał choćby część środków, oferowana jest mu jeszcze bardziej „pewna” forma szybkiego i znacznego pomnożenia kapitału, ze wskazaniem błędów, jakie zostały popełnione poprzednim razem. W ten sposób organizatorzy nowego przedsięwzięcia, prezentując rzekomą wiedzę ekspercką i umiejętności inwestycyjne, zachęcają, by w celu szybszego odrobienia poniesionych strat osoba, do której się zwracają, wpłaciła jeszcze większe środki. Niestety, część osób daje się ponownie „nabrać”, stając się po raz drugi ofiarą oszustwa.

Warto wskazać, że w sprawach indywidualnych związanych z ofertą przedsiębiorcy, bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Porady eksperckie można też uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego. “
Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/piramidy%20finansowe%20calosc%20internet_48851.pdf

Niniejszy artykuł został napisany w celach edukacyjnych. Informacje w nim zawarte mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej oraz inwestycyjnej. Portal Cryptomaniak.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje podjęte przez czytelnika na rynku finansowym oraz kryptowalut, na podstawie zawartych w niniejszym artykule informacji.

Tekst inspirowany w dużej mierze na podstawie publikacji Marcina Puchackiego “Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym”

Leave a comment

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters

[mc4wp_form id="456"]